Tulosta sivu

Ohjeita Sovarin käyttöön

Etsivän nuorisotyön Sovari on vaikutusmittari, jossa tiedonkeruu toteutetaan nuorten nettikyselyllä. Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa nuoren vastattavaksi Sovari-peruskyselyä tai lyhennettyä Sovari EASY -kyselyä. Nuori vastaa kyselyyn itsenäisesti.

Sovari-tiedonkeruu toteutetaan kalenterivuosittain. Meneillään oleva kyselyjakso käynnistyi vuoden 2021 alussa ja kestää vuoden loppuun asti. Vuosittaisen organisaatiokohtaisen yhteenvedon saaminen Sovari-tuloksista edellyttää vähintään seitsemän vastaajaa. Sovari 2020 -tuloksia on luvassa etsiville nuorisotyöntekijöille maaliskuussa 2021.
Etsivän nuorisotyön Sovarin käyttäjäksi pääsee mukaan ilmoittautumalla täältä.  Sovarin ylläpitäjä lähettää ilmoittautuneille sähköpostitse kyselylinkit ja ohjeet Sovarin toteutukseen. Sovarin käytön voi aloittaa milloin vain ja se on maksutonta.

 

Miten tietoa kerätään Sovari-mittarilla? 

 • Jokainen nuori voi vastata Sovari-kyselyyn kerran vuodessa siinä vaiheessa, kun etsivä on ohjannut nuorta jossakin asiassa. Nuoren asiakkuus on voinut jo päättyä tai jatkuu edelleen.

 • Nuoret voivat vastata Sovari-kyselyyn etsivän nuorisotyön tiloissa tai missä tahansa nettiyhteyden äärellä.

 • Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa kunkin nuoren vastattavaksi joko Sovari-peruskyselyn tai lyhennetyn EASY-kyselyn. Molemmat kyselyt ovat suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Kyselyt on kehitetty selkokielisiksi yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

 • Hyvä käytäntö vastausten keräämisessä on järjestää kyselyyn vastaaminen etsivän ja nuoren tapaamisen lomassa tai vaikkapa teemapäivien yhteydessä etsivän nuorisotyön tiloissa. Nuorelle tarjotaan rauhallinen paikka tietokoneen äärellä ja sopiva hetki vastaamiseen.

 • Etsivä voi myös jakaa Sovari-kyselylinkin nuorelle henkilökohtaisen viestin välityksellä esim. Whatsappissa, puhelimen tekstiviestillä tai Messengerissä.
 • Nuori vastaa kyselyyn itsenäisesti, mutta jos etsivä on läsnä kyselyn toteutuksessa, hän voi auttaa nuorta pääsemään alkuun kyselyn ensimmäisellä sivulla.

 • Vastauksia Sovari-kyselyyn voidaan kerätä jatkuvasti nettilinkkien kautta.

 • TPY laatii valtakunnallisen sekä alue- ja organisaatiokohtaiset tulosyhteenvedot maaliskuun aikana. Yhteenvedossa huomioidaan kaikki edellisen vuoden aikana saadut vastaukset.

Vinkki: Järjestä Sovari-viikot esimerkiksi kesällä virvokkeiden kera tai joulun alla glögikutsujen merkeissä. Kutsu silloin jokainen vuoden aikana kohtaamasi nuori vastaamaan kyselyyn!
Tapaamisen yhteydessä voit kysellä kuulumisia niiltäkin nuorilta, joita et ole tavannut viime aikoina.

Sovari-kysely sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Etsivän nuorisotyön asiakkuus
 2. Etsivän nuorisotyön toteutuksen arviointi:
  saavutettavuus, luottamus sekä avun ja tuen saanti
 3. Sosiaalisen vahvistumisen arviointi osa-alueittain:
  arjen asioiden hoitaminen, itsetuntemus ja itseluottamus, suhteet toisiin ihmisiin, opiskelu- ja työelämävalmiudet, elämänhallinta sekä tavoitteet
 4. Vastaajan taustatiedot ja kyselypalaute

Mitä nuorelle on hyvä kertoa Sovarista?

 1. Motivoi nuorta vastaamaan! Sovarin kautta nuori voi vaikuttaa etsivän nuorisotyön kehittämiseen. Useimmat nuoret ovat kokeneet vastaamisen helpoksi ja myös melko mukavaksi.

 2. Kerro, että sinulle on tärkeää kuulla nuoren näkemyksiä, miten olet työssäsi onnistunut ja miten se on auttanut nuorta eteenpäin. Toivotte saavanne palautetta ja ehdotuksia siitä, miten nuoria voitaisiin auttaa ja tukea vielä paremmin. Ette halua siis vain ”hyviä” tuloksia, vaikka nekin ovat ilahduttavia.

 3. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Yksittäisen nuoren antamat vastaukset eivät tule etsivien tietoon, vaan saatte siitä ryhmäkohtaisen koosteen ja sanalliset avovastaukset. Ulkopuolinen tutkija laatii kyselyn tuloksista valtakunnallisen sekä alue- ja organisaatiokohtaiset yhteenvedot.

 4. Kyselyyn on hyvä vastata rauhassa ja varata siihen noin varttitunti aikaa. Useimmat nuoret vastaavat siihen 5-10 minuutissa! Etenkin sosiaalisen vahvistumisen kysymyksiä on hyvä pohdiskella, millaisia muutoksia nuori on kokenut etsivän nuorisotyön ajanjaksolla (Sovari-kyselyn sivu 3).