Tulosta sivu

Sovari-vaikutusmittari

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toteutuksen laadusta ja elämäntaitoja vahvistavista vaikutuksista. Tietoa tuotetaan vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja palveluyksiköittäin. Mittari on maksuton ja sitä ylläpitää kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Sovari tuo nuorten äänen kuuluville

Sovari perustuu nuorille suunnattuun nettikyselyyn, jossa he arvioivat kokemuksiaan etsivästä nuorisotyöstä ja elämänmuutoksista saamansa avun ja tuen myötä. Sovari tuo kuuluville nuorten omat näkemykset, mikä lisää heidän vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta palveluiden kehittämisessä. Etsivät nuorisotyöntekijät jakavat kyselylinkkiä asiakkaana olleille nuorille ja voivat järjestää vastaamismahdollisuuden myös etsivän nuorisotyön tiloissa. 

Sovarilla tietoa palveluiden vaikutuksista

Sovari vastaa etsivän nuorisotyön erilaisiin tietotarpeisiin palvelun vaikutuksista. On tärkeää saada tietoa, miten etsivä nuorisotyö toteuttaa tehtäväänsä ja millaisia vaikutuksia sillä on nuorten elämänpolkuihin.

  • Sovari-tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikutuksia rahoittajille ja sidosryhmille.
  • Valtakunnallinen vertailutieto antaa peilauspintaa omaan toimintaan ja sen kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Sovarin avulla voidaan tunnistaa oman toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohtia.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajapalveluiden laadusta ja vaikutuksista.

Tervetuloa mukaan Sovarin käyttäjäksi!

Sovaria käytetään etsivässä nuorisotyössä valtakunnallisesti. Vuonna 2019 Sovariin vastasi yli 1500 nuorta. Mukaan voi ilmoittautua milloin vain!

Ilmoittautuminen etsivän nuorisotyön ja työpajojen Sovarin käyttöön (maksuttomasti).

Haluatko tietää lisää Sovarista?

Tutustu ja perehdy Sovarin käyttöön seuraavan materiaalin avulla:

Palveluiden käyttäjärekisterin tietosuojaselosteen löydät täältä.