Tulosta sivu

Täältä tullaan etsivä nuorisotyö! -perehdytys

Etsivään nuorisotyöhön perehtyville uusille työntekijöille tarjotaan nyt valtakunnallinen verkkoperehdytys. Perehdytys on koulutuksellinen ja tukee esimiehen, organisaation sekä alueellisen koordinaattorin perehdytystä.

Verkkoperehdytys vasta-alkajille
Mitä? 
Koulutus kokoaa alle 6kk työssä olleita etsiviä yhteiseen keskustelupöytään verkkovälitteisesti. Ryhmän kesken tutkitaan uutta työroolia ja etsivän työotetta sekä työmuodon arvoja ja tavoitetta. Koulutuksessa asemoidutaan nuorisotyöhön ja etsivän nuorisotyön arkeen. Perehdyttävä koulutus tukee perehtymistä käytännön työhön, mutta myös ammatti-identiteettiin sekä laajaan yhteisöön.  
 
Kouluttajana toimii etsivän nuorisotyön asiantuntija ja kouluttaja Emmi Paananen, Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:stä. Koulutus ei vaadi matkustamista eikä maksa osallistujille mitään.  

Obs! Utbildningsmaterialet finns på svenska också. Själva utbildningen går på finska.
 
Koulutuksen avainsanat: Etsivä nuorisotyö, nuorisotyö, etsivä työote, arvot ja periaatteet, kasvatus, työntekijän rooli, työn tavoite, työmuodot ja menetelmät, työn rakenteet, tiedon tuottaminen ja vaikuttaminen, monialainen yhteistyö, työhyvinvointi, oma persoona. 
 
Kenelle ja miten?

Perehdyttävästä koulutuksesta hyötyvät eniten vasta-alkajat. Koulutus koostuu kolmesta verkkokoulutuspäivästä. Ensimmäiset kaksi päivää työskennellään samalla viikolla ja seurantapäivä toteutuu 5-7vko päästä aloituksesta. Koulutuspäivien väliin jää pieniä etätehtäviä, joiden avulla perehtyjä syventää ymmärrystään omaan työhönsä. Verkkoperehdytysprosessilla mahdollistamme työn reflektoinnin useamman kuukauden ajan, näin ollen tukevan alun etsivään nuorisotyöhön.  
 
Täältä tullaan etsivä nuorisotyö! -perehdytykset 2021

III. 9.-10.2.2021 & 25.3.2021

IV. 3.-4.3.2021 & 8.4.2021

V. 27.-28.4.2021 & 3.6.2021

VI. 8.-9.9.2021 & 20.10.2021

VII. 8.-9.12.2021 & 19.1.2022 
 
Ilmoittautuminen koulutukseen koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta!