Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Tulosta sivu

Tueksi esimiehelle

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolaki (Finlex, 10§, 11§, 12§ Etsivä nuorisotyö)

Lastensuojelulaki (Finlex, 25§ Ilmoitusvelvollisuus, 25a§ Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi)

Etsivän nuorisotyön käsikirja

Etsivä nuorisotyö - Lyhyesti (sidosryhmille) 

Etsivän nuorisotyön sivut (Aluehallintovirasto)

Etsivän nuorisotyön sivut (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset

Nuorten tarinoita

Hyvä käytänne: Kouvolan nuorten elinoloraportti

Etsivän nuorisotyön valtakunnallinen esimiesverkosto

Huoneentaulu: Esimies! Kysy näistä asioista etsivältä työntekijältä

Muokattava infografi paikalliseen vaikuttamiseen. Huom! Täyttöohjeet löytyvät muistiinpanodioista!

 

Etsivän nuorisotyön raportointi ja tilastointi

Nuorisotilastot

PAR -järjestelmät

Sovari -vaikuttavuusmittari
Sovari näillä sivuilla

 

Muuta materiaalia

Tutustu etsiville nuorisotyöntekijöille  tälle sivustoon koostettuun materiaalipankkiin.

Täältä löydät lisätietoa etsivän nuorisotyön alueellisesta koordinaatiosta