Etsivän nuorisotyö

Tulosta sivu

Tueksi esimiehelle

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolaki (Finlex, 10§, 11§, 12§ Etsivä nuorisotyö)

Lastensuojelulaki (Finlex, 25§ Ilmoitusvelvollisuus, 25a§ Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi)

Etsivän nuorisotyön käsikirja

Etsivä nuorisotyö - Lyhyesti (sidosryhmille) 

Etsivän nuorisotyön sivut (Aluehallintovirasto)

Etsivän nuorisotyön sivut (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset

Nuorten tarinoita

Hyvä käytänne: Kouvolan nuorten elinoloraportti

Etsivän nuorisotyön valtakunnallinen esimiesverkosto

Miten voit? Huoneentaulut etsiville ja esimiehille

Muokattava infografi paikalliseen vaikuttamiseen. Huom! Täyttöohjeet löytyvät muistiinpanodioista!

 

Etsivän nuorisotyön raportointi ja tilastointi

Nuorisotilastot

PAR -järjestelmät

Sovari -vaikuttavuusmittari
Sovari näillä sivuilla

 

Muuta materiaalia

Tutustu etsiville nuorisotyöntekijöille  tälle sivustoon koostettuun materiaalipankkiin.

Täältä löydät lisätietoa etsivän nuorisotyön alueellisesta koordinaatiosta