Tulosta sivu

Verkkokoulutukset

Verkkokoulutukseen on helppo osallistua arjen kiireiden keskellä!

Etsivän nuorisotyön esimiesvalmennus-webinaarit ovat operatiivista esimiestyötä tukeva käytännönläheinen ja innostava valmennuskokonaisuus. Esimiehet ovat toimintaa pyörittävä ja käynnissä pitävä voima. Esimiehet luovat edellytykset tiimin onnistumiselle ja johtamisen tavoitteena on saada ihmiset toimimaan yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa yhteisen tavoitteen eteen. Ei riitä, että johtaa yhdellä ja samalla tavalla, vaan johtamisessa tulee huomioida erilaisia tilanteita, erilaisia ihmisiä ja erilaisia asioita. Hyvä johtaminen sekä osaavat, motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat avain onnistuneelle toiminnalle. 

Esimieswebinaarit.

 

Muu etsivän nuorisotyön koulutus & koulutuskalenteri

Verkkokoulutukset on räätälöity etsivän nuorisotyön tueksi, tarjoten uusia ideoita ja työkaluja työtä tekeville. Kouluttajina toimivat oman alansa asiantuntijat, koulutuksiin on helppo osallistua omalta työpisteeltä ja suurimman osan koulutuksista voit katsoa tallenteena jälkikäteen.