Tulosta sivu

ULA dagarna blir virtuella i höst - se programmet på www.ula.fi och anmäl intresse till Rainer, så får du inbjudan

31.8.2020

TEMA: "Konsekvenser av övergrepp mot barn och unga"

24.09.2020  kl. 14:00 – 16:00  Carola Lindholm-Gerlin "Identitet och hjärnans utveckling" - Inbjudan utsänd                

08.10.2020   kl. 14:00 – 16:00  Sari Somppi, Regionschef Brottsofferjouren / Västra Finland ”Stöd och råd i en brottsprocess”. - Inbjudan utsänd

22.10.2020  kl. 14:00 – 16:00  Per-Daniel Liljegren, FoU Välfärd, Region Västerbotten, ger en introduktion till det salutogena perspektivet och hur vi kan skapa en större känsla av sammanhang (KASAM)  - Bekräftad

05.11.2020  kl. 14:00 – 16:00  "Ätstörning som strävan efter kontroll och hanterbarhet"  Rasmus Isomaa, Docent i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi,  Verksamhetsledare för Fredrikakliniken  (ätstörningsklinik i Jakobstad) - Bekräftad

19.11.2020  kl. 14:00 – 16:00  "Mobbning och utanförskap - trender inom nordisk och internationell forskning" Doktor i utvecklingspsykologi Patrik Söderberg, Åbo Akademi Fakulteten för Pedagogik och Välfärdsstudier - Bekräftad

03.12.2020 kl 14:00 - 16:00 Carola Lindholm-Gerlin "Identitet och hjärnans utveckling, del 2"

- Bekräftad, alternativt ordnas fysiska ULA dagar enligt nedan:

 

10-11.12.2020   ULA-dagar i Vasa om läget tillåter 

- 26 hotellövernattningar har flyttats fram till 10-11.12.2020 och Eksalen i Folkhälsanhuset är bokad.

Workshops 10.12.2020:

    1. Uppsökarna med ENT koordinator Camilla Sjöskog. Forskningen kring SIST presenteras.

    2. Samtalsstöd vid ungdomsverkstäderna, utmaningar och möjligheter  med Annika Paananen

    3. Utmaningar och möjligheter med rehabilitering vid ungdomsverkstäderna med Andreas Svahn 

    4. Verkstadscheferna med ULA koordinator Rainer Lytz

Carola preliminärt bokad till 11.12.2020 och i så fall ställs 3.12.2020 in med henne.