Tulosta sivu

Työpajojen ja etsivän nuorisotyön alueellisen verkostotoiminnan valtakunnallinen koordinaatio

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry koordinoi työpajojen ja etsivän nuorisotyön alueellisten verkostojen toimintaa valtakunnallisella tasolla. Into kutsuu verkostojen koordinaattorit ja aluehallintovirastojen nuorisotoimissa työpajoista ja etsivästä nuorisotyöstä vastaavat säännöllisesti koolle verkostojen kehittämisen ja ajankohtaisten asioiden äärelle. Yhdistys tarjoaa alueille koulutusta ja osallistuu alueellisiin verkostotilaisuuksiin ja tapahtumien järjestämiseen. Verkostojen kautta yhdistys tiedottaa kenttää toimialan ajankohtaisista asioista ja kehittämishankkeiden tuloksista sekä kerää alueellista tietoa yhdistyksen kehittämis- ja vaikuttamistyön tueksi. Into tukee työpajojen ja etsivän nuorisotyön alueellisten verkostojen kehittämistä ja tarjoaa työkaluja ja forumin alueiden väliselle vertaiskehittämiselle. Yhdistyksen alueellista toimintaa kehitetään yhteistyössä alueellisten verkostojen ja aluehallintovirastojen nuorisotoimissa työpajoista ja etsivästä nuorisotyöstä vastaavien kanssa.

Työpajojen alueellisten verkostojen koordinaattorit määrittelivät toukokuussa 2017 tavoitteet ALU-verkostojen viestinnälle. Tavoitteet on löydettävissä täällä.

Lisätietoja: työpajojen alueellisen työn asiantuntija Anne Välimaa anne.valimaa(a)intory.fi ja etsivän nuorisotyön alueellisen työn asiantuntija Katja Uustalo katja.uustalo(a)intory.fi