Tulosta sivu

Työpajojen alueellinen toiminta

Työpajatoimintaa järjestetään joka puolella Suomea, ja eri alueiden työpajat muodostavat työpajojen alueellisia verkostoja. Verkostoja toimii tällä hetkellä 15, ja maantieteellisesti ne kattavat koko Suomen. Myös ruotsin- ja kaksikielisillä työpajoilla on oma verkostonsa (ULA). Vanhimmat verkostot ovat toimineet 2000-luvun alkupuolelta saakka ja uusimmat käynnistäneet toimintansa vuonna 2016.

Työpajojen alueelliset verkostot ovat yhteistyöverkostoja, joissa voi löytää kumppanuuksia ja tehdä yhteistä kehittämistyötä. Verkostot tarjoavat paikan yhteiselle keskustelulle, kehittämiselle ja vaikuttamistyölle. Niissä tunnetaan paikalliset ja alueelliset tarpeet sekä palveluita käyttävät ihmiset. Alueellisessa verkostossa tiedetään oman verkoston potentiaali ja mahdollisuudet tuottaa palveluja.

Työpajojen alueellisten verkostojen toiminta perustuu vertaiskehittämiseen ja niiden toimintamuotoja ovat mm. työkokoukset, yhteiset koulutukset, alueelliset tapahtumat ja opintovierailut. Verkostojen sisällä toimii pienempiä vertaisverkostoja esimerkiksi työvalmentajille, yksilövalmentajille ja esimiehille. Kunkin työpajojen alueellisen verkoston toimintaa vetää koordinaattori. Verkostojen koordinaattorit välittävät tietoa työpajatoiminnan ja Inton ajankohtaisista asioista alueelleen ja kokoavat tietoa alueensa työpajatoiminnasta Inton toteuttaman valtakunnallisen kehittämisen ja vaikuttamistyön tueksi. Alueellisten verkostojen toimintaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n ja aluehallintovirastojen kanssa.

Lisätietoa kunkin verkoston toiminnasta ja koordinaattoreiden yhteystiedot löytyy yläreunan aluekohtaisilta sivuilta.

Suomen kartta työpajojen alueellisista verkostoista

 

Työpajojen alueelliset verkostot

 1. Lappi
 2. Pohjois-Suomi
 3. Pohjois-Karjala
 4. Pohjois-Savo
 5. Etelä-karjala
 6. Pohjanmaat
 7. Keski-Suomi
 8. Pirkanmaa
 9. Satakunta
 10. Varsinais-Suomi
 11. Kaakkois-Suomi
 12. Häme
 13. Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu)
 14. Pääkaupunkiseutu
 15. ULA-verkosto (ruotsin- ja kaksikieliset työpajat)