Rinnakkaiseminaarit

Keskiviikko 20.3.

Sosiaalisen vahvistamisen nuotiopiiri 

@Pääsali

 • Tanja Liimatainen, Nuotta-koordinaattori, Metsäkartano
 • Anna Alvari, etsivä nuorisotyöntekijä, Ilmajoki
 • Jouni Metso, etsivä nuorisotyöntekijä, Lahti
 • Noora Pohjola, työvalmentaja, Rauma
 • Jaana Vähäsöyrinki, yksilövalmentaja, Nivala
 • Miikka Piiroinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta

Koska olet viimeksi päässyt kuulemaan kentän sosiaalisen vahvistamisen konkareita ja asiantuntijoita? Nyt siihen on mahdollisuus! Nuotiopiirillä keskustellaan moniäänisesti siitä, mitä arvoa ja hyötyjä sosiaalinen vahvistaminen nuorille sekä yhteiskunnalle tuo, minkälaisia käytännön menetelmiä ammattilaiset käyttävät, miten nämä eri ammattiryhmät hyötyvät toisistaan, entä mitä he ovat oppineet toisiltaan?

Nuotiopiirin tavoite on nostaa esiin sosiaalisen vahvistamisen merkitys, vaikutukset ja ainutlaatuisuus. Tavoitteena on, että seminaari osoittaa ammattilaisille itselleen sekä laajemmin mikä arvo ja vaikutus sosiaalisella vahvistamisella ja nuorisotyöllä on.

Yhteisen keskustelun ääreen kokoontuvat Tanja Liimatainen (Nuotta-koordinaattori, Metsäkartano), Anna Alvari (etsivä nuorisotyöntekijä, Ilmajoki), Jouni Metso (etsivä nuorisotyöntekijä, Lahti), Noora Pohjola (työvalmentaja, Rauma) ja Jaana Vähäsöyrinki (yksilövalmentaja, Nivala). Nuotiopiirin keskustelua vetää Inton Miikka Piiroinen.

Nuorten syömishäiriöt yleistyvät – pitäisikö ulkonäkökeskeisen somen sijaan syyttää lihavuusfobisia aikuisia?  

@Kamarimusiikkisali

 • Katri Mikkilä, asiantuntija, Syömishäiriöliitto
 • Raisa Omaheimo, kirjailija

Kolmannes nuorista on tyytymätön painoonsa ja joka viidennellä on syömishäiriöoireita. Miksi puhutaan lihavuusepidemiasta muttei syömishäiriöepidemiasta? 

Miten ylläpitää kehorauhaa ja mitä on painosensitiivinen puhe nuorisotyössä? 

Vastauksia etsivät Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä ja kirjailija Raisa Omaheimo. 

Tekoäly on täällä – mitä sitten & miksi minun pitäisi kiinnostua siitä? Käytännönläheisiä vinkkejä tekoälyn hyödyntämiseen nuorisotyössä

@Kokoustila

 • Petteri Ruotsalainen, ohjaaja (Älyteko-hanke), Valo-Valmennusyhdistys ry

Mitä tekoälystä olisi hyvä tietää ja miksi siitä tulisi keskustella nuorten(kin) kanssa? Millaisia medialukutaitoja tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa? Entä kuinka tekoäly taipuu tunnetyöskentelyyn ja miten hyödyntää sitä luovasti yhdessä asiakkaiden kanssa? 

Seminaarissa esitellään Valo-Valmennusyhdistys ry:n toteuttamassa Älyteko -hankkeessa kehitettyjä käytännönläheisiä menetelmiä, joiden avulla opit hyödyntämään tekoälyä hauskasti ja leikkisästi. Osallistujilta ei edellytetä aiempaa kokemusta aiheesta, utelias ja innostunut mieli riittää. Sisällöt on suunnattu nuorisotyöntekijöille, mutta ne soveltuvat yhtä hyvin mihin tahansa muuhunkin ohjaustyöhön, kohderyhmästä riippumatta. Seminaarin vetää Valo-Valmennusyhdistys ry:n Petteri Ruotsalainen – Savolaislähtöinen valokuvaaja, luovien- ja humanististen alojen ammattilainen sekä vannoutunut höpsöttelyn puolestapuhuja. 

HUOM! Jos osallistut seminaariin, lataathan etukäteen puhelimeesi ChatGPT –sovelluksen ja otat mukaasi leikkisän mielen sekä Google-tunnuksesi. Maksimiosallistujamäärä on 30 hlöä.

Keskustelufoorumi: Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tutkimustarpeet ja opinnäytteet

@Mikaelin ravintola

 • Mirja Määttä, projektitutkija, XAMK – Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Tule kuulemaan tuoreista opinnäytetöistä ja niiden suunnitelmista sekä keskustelemaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tutkimustarpeista. Seminaaria vetää pitkään nuorten palveluja, myös etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa, tutkinut nuorisotutkimuksen dosentti Mirja Määttä. Mitä opit tai haluat oppia tutkimusmatkalla? Miten tuloksiasi voidaan hyödyntää käytäntöjen kehittämisessä? Käsittelyssä mm. etsivien työparityöskentely, työnohjaus ja työn mielekkyys sekä kansainvälinen nuorisotyö. Ryhmä on avoin keskusteluryhmä kaikille ja siinä pohditaan kentän tuleviakin tutkimustarpeita.

Opinnäytteet, joiden pohjalta keskustellaan:

Carmen Villman & Tanja Väisänen: ”Työnohjaus auttaa jaksamaan henkisesti raskasta työtä” : etsivää nuorisotyötä tekevien kokemuksia työnohjauksesta

Hely Huttunen & Tiina Hämäläinen: ”Kaks yhden hinnalla” Työparityöskentely työotteena etsivässä nuorisotyössä

Anna Korhonen ja Taru Pihlajaniemi: Sujuvaa kansainvälistymistä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä kartoitetaan työpajakentän ja etsivän nuorisotyön tekemää kansainvälistä nuorisotyötä. Opinnäytetyö on tekeillä.

Ajankohtaista huumeista kohtaamisen ja stigman vähentämisen tueksi

@Harjoitushuone 1

 • Kim Kannussaari, koordinaatioyksikön päällikkö, EHYT ry
 • Sari Anjala, projektipäällikkö, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, EHYT ry
 • Niina Himanka, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, EHYT ry
 • Mika Piipponen, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, EHYT ry

Työpajassa pääset aluksi kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mikä huumetilanne on nyt Suomessa. 
Tämän jälkeen otetaan yhdessä käsittelyyn stigma ja etenkin sen vähentäminen sekä kohtaamisen vaikutus stigman vähentämisessä. 

Tavoitteena on, että sinulla on ajankohtaiset tiedot huumeista kohtaamisen ja keskustelun tueksi siten, että kohtaamiset ovat entistä parempia ja stigmaa vähentäviä.

Kouluttajana toimii Kim Kannussaari avustajinaan Sari Anjala, Niina Himanka ja Mika Piipponen. 

Seminaarin sisältö on sama molempina tapahtumapäivinä. Maksimiosallistujamäärä on 30 hlöä.

Innostu ja oivalla – Mielenterveyden edistämisen työvälineet etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa  

@Harjoitushuone 2

 • Katri Peräaho, asiantuntija, MIELI ry 

Pölyttyykö työhuoneesi hyllyllä kasa kuvakortteja tai repsottaako vessan seinällä yksinäinen Mielenterveyden käsi -juliste? Kaipaatko innostusta ja sytykettä mielenterveyttä edistävään työhösi ja vahvistusta omasta roolistasi nuoren mielenterveyden tukijana? Tässä toiminnallisessa työpajassa sukelletaan nuorten mielenterveyden vahvistamisen äärelle niin tiedon kuin konkreettisten työvälineidenkin kautta. Pääset myös jakamaan omaa osaamistasi ja kuulemaan kollegoiden parhaat vinkit vertaisjakamisen kautta. Mukana menossa MIELI ry:n materiaalien lisäksi myös muilta toimijoilta poimittuja helmiä. 

Seminaarin sisältö on sama molempina tapahtumapäivinä. Maksimiosallistujamäärä on 30 hlöä.

Torstai 21.3.

Buustataan luonto ja eläimet osaksi nuorisotyötä ꟷ käytännön esimerkkejä

@Pääsali

 • Heli Siirilä, tutkija , Luonto osana nuorten hyte-palveluita (LuontoHYTE)
 • Pekka Juntti, kirjailija 

Osana nuorisotyötä voi hyödyntää erilaisia luontomenetelmiä. Voimaa voi ammentaa niin eläimistä, ympäröivästä luonnosta kuin virtuaalisista menetelmistä, ulko- tai sisätiloissa, kaupungeissa ja maaseutualueilla. Luontomenetelmistä on hyötyä nuorelle ja nuorisotyöntekijöille. Siksi itselle sopivia keinoja kannattaa miettiä, kokeilla ja ottaa ehkä arkikäyttöön. 

Konkreettisia esimerkkejä aiheesta on luvassa Vaasan yliopiston projektipäällikkö Heli Siirilän puheenvuorossa, jossa kuullaan Luonto osana nuorten hyte-palveluita (LuontoHyte)-hankkeen havainnoista ja työstä. 

Luontoteemoihin erikoistunut kirjailija-toimittaja Pekka Juntti puolestaan osoittaa puheenvuorossaan luontosuhteemme kipupisteet ja pohtii kuinka voimme saavuttaa terveemmän suhteen ympäröivään. 

Vaikuta nuorten kanssa NYT!

@Kamarimusiikkisali

 • Mila Nikkanen, kokemusasiantuntija, Diakonissalaitos, Nuorten ohjelma
 • Erhan Daler, kokemusasiantuntija, Diakonissalaitos, Nuorten ohjelma
 • Emma Kallunki, koordinaattori, Diakonissalaitos, Nuorten ohjelma

Kokemustieto on hiljaista viisautta, jota nuoret voivat kanavoida vaikuttamistoiminnassa. Toiminta puolestaan luo toivoa. Nuorten ohjelman kokemusasiantuntijat Mila Nikkanen ja Erhan Daler sekä koordinaattori Emma Kallunki tarjoavat näkökulmia ja konkretiaa siihen, miten nuorten kanssa työskentelevät voivat tukea nuoria vaikuttamaan ja raivata tilaa hiljaisten äänille tässä yhteiskunnassa. Siispä miten vaikuttaminen liittyy etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan? Entä millä tavoin sinä voit mahdollistaa nuorten vaikuttamista? Tervetuloa pohtimaan näitä kysymyksiä yhdessä!

Uudistukset ja uudet linjaukset 

@Kokoustila

 • Timo Kontio, toiminnanjohtaja, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
 • Reetta Pietikäinen, vaikuttamistyön asiantuntija, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
 • Sanna-Mari Levijoki, työllisyyspäällikkö, Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu
 • Marja Sisko Kataikko, palveluesimies, Jyväskylän kaupunki
 • Pirita Karjala, toimitusjohtaja, Trimma ry
 • Tanja Lehtikuusi, nuorisotyön koordinaattori, Porvoon kaupunki

Hyvinvointialueet aloittivat viime vuoden tammikuussa toimintansa. Missä nyt mennään? Millaisia kokemuksia työpajakentältä ja etsivästä nuorisotyöstä on saatu? Entä miltä TE2024-uudistuksen valmistelu näyttää? Mitä uudistus merkitsee? Ja miten muut uudet linjaukset vaikuttavat toimialallamme?

Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Alustajina Inton toiminnanjohtaja Timo Kontio ja vaikuttamistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen. Lisäksi mukana case-puheenvuoroja työpajakentältä ja etsivästä nuorisotyöstä. Maksimiosallistujamäärä on 64 hlöä.

Liike on lääke – Liikuntaetsivä -toimintamalli tukee monihaasteisten nuorten kasvua ja hyvinvointia   

@Mikaelin lähiympäristö

 • Reetta Asikainen, liikuntaetsivä, Helsingin NMKY  
 • Iitu Juola, liikuntaetsivä, Oulun NMKY  
 • Janne Suoknuuti, liikuntaetsivä, Tampereen YMCA  
 • Iita Saarva, kokemusasiantuntija, Turun YMCA  
 • Anita Kirvesniemi, hankekoordinaattori, Suomen NMKY:n liitto  
 • Suvi Venäläinen, hankesuunnittelija, Suomen NMKY:n liitto 

Miten saamme monihaasteiset nuoret liikkumaan ja voimaan paremmin?  

Tarjoamalla turvallisen tilan tunteen ja kohtaamalla nuori kiireettömästi luodaan positiivisia kokemuksia liikunnasta. Liikuntaetsivä-toimintamallin avulla tuetaan monihaasteisia nuorta.  

Mutta mikä ihmeen Liikuntaetsivä -toiminta?  

Liikuntaetsivä -toiminnassa edistetään nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikuntaetsivät luovat mahdollisuuksia nuorille lisätä aktiivisuutta arkeensa. Nuoria tuetaan myös sosiaalisiin ja uusiin tilanteisiin valmistautumisessa, jotta kynnys osallistua mm. pienryhmätoimintaan madaltuisi.  

Tule kuulemaan lisää liikkumattomuuden haasteisiin tarttumisesta, toiminnasta, tuloksista, nuorten kokemuksista ja kasvutarinoista. Toiminnallisessa seminaarissa on rasteilla paikallisyhdistystemme Liikuntaetsiviä ja Suomen NMKY:n Liitto kertomassa monihaasteisten nuorten liikkumattomuuden tematiikkaan pureutumisesta. Tässä seminaarissa ei istuta, vaan esitys tapahtuu toiminnallisesti liikkuen.  

Ajankohtaista huumeista kohtaamisen ja stigman vähentämisen tueksi

@Harjoitushuone 1

 • Kim Kannussaari, koordinaatioyksikön päällikkö, EHYT ry
 • Sari Anjala, projektipäällikkö, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, EHYT ry
 • Niina Himanka, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, EHYT ry
 • Mika Piipponen, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, EHYT ry

Työpajassa pääset aluksi kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mikä huumetilanne on nyt Suomessa. 
Tämän jälkeen otetaan yhdessä käsittelyyn stigma ja etenkin sen vähentäminen sekä kohtaamisen vaikutus stigman vähentämisessä. 

Tavoitteena on, että sinulla on ajankohtaiset tiedot huumeista kohtaamisen ja keskustelun tueksi siten, että kohtaamiset ovat entistä parempia ja stigmaa vähentäviä. 

Kouluttajana toimii Kim Kannussaari avustajinaan Sari Anjala, Niina Himanka ja Mika Piipponen. 

Seminaarin sisältö on sama molempina tapahtumapäivinä. Maksimiosallistujamäärä on 30 hlöä.

Innostu ja oivalla – Mielenterveyden edistämisen työvälineet etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa  

@Harjoitushuone 2

 • Katri Peräaho, asiantuntija, MIELI ry 

Pölyttyykö työhuoneesi hyllyllä kasa kuvakortteja tai repsottaako vessan seinällä yksinäinen Mielenterveyden käsi -juliste? Kaipaatko innostusta ja sytykettä mielenterveyttä edistävään työhösi ja vahvistusta omasta roolistasi nuoren mielenterveyden tukijana? Tässä toiminnallisessa työpajassa sukelletaan nuorten mielenterveyden vahvistamisen äärelle niin tiedon kuin konkreettisten työvälineidenkin kautta. Pääset myös jakamaan omaa osaamistasi ja kuulemaan kollegoiden parhaat vinkit vertaisjakamisen kautta. Mukana menossa MIELI ry:n materiaalien lisäksi myös muilta toimijoilta poimittuja helmiä. 

Seminaarin sisältö on sama molempina tapahtumapäivinä. Maksimiosallistujamäärä on 30 hlöä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry