Näytteilleasettajat

Into

Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Edustamme yli 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista. Palveluihin osallistuu vuosittain 43 000 nuorta ja aikuista.

MIELI Suomen Mielenterveys ry

MIELI ry on kansalaisjärjestö jonka perustehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Tule tutustumaan materiaaleihin, jakamaan onnistumisiasi ja hakemaan ideoita mielenterveyden edistämistyöhön.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. EHYT ry:n Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta tarjoaa koulutusta ja tukea nuorisotyöntekijöille ehkäisevän päihdetyön teemoissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ja Nuorisoalan tutkimus ja kehittämiskeskus Juvenia

Onko tavoitteenasi AMK- tai YAMK-tutkinto? Käytännönläheisiä, työelämän tarpeista syntyneitä tutkintokoulutuksia on Xamkissa noin 80. Lisäksi Suomen suurin avoin ammattikorkeakoulu Xamk Pulse tarjoaa opintoja kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Tutustu koulutuksiin verkkosivuillamme www.xamk.fi.

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toiminnan tavoite on yhdenvertaisen ja osallistuvan nuoruuden tukeminen yhdistämällä vaikuttavaa tutkimusta ja kehittämistyötä. Lisätietoja Juveniasta: www.xamk.fi/juvenia

Opetushallitus

Nuorisoalan EU-ohjelmat palveluksessanne! Tule juttusille kuulemaan, millaisia mahdollisuuksia Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmat tarjoavat sinulle, organisaatiollesi ja nuorillenne. Haluatko edistää nuorten osallisuutta tai oppia itse uusia menetelmiä eurooppalaisilta kumppaneilta? Näihin molempiin ja moneen muuhunkin asiaan on nimittäin haettavissa rahaa EU-ohjelmista. Tervetuloa pisteellemme!

Lasten ja nuorten keskus ry

Ulkopuolisuuden ehkäisyn menetelmät Lasten ja nuorten keskus ry:n toiminnassa.
Lasten ja nuorten keskuksen tavoitteena on lapsilähtöinen Suomi, jossa jokaisella on elämässään turvallinen aikuinen.

Ammattiliitto Jyty ry

Olemme nuorisoalan ammattilaisten liitto. Jyty on ammattiliitto meille, jotka tartumme toimeen ja saamme työllämme arjen rullaamaan. Jytyläisiä toimii kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa.

MTLH ry

MTLH ry järjestää tuettuja lomia pienituloisille lapsiperheille ja aikuisille. Viiden vuorokauden täysihoitolomat sisältävät majoituksen, ruokailut ja lomaohjelman, johon voi osallistua oman mielen mukaan. Lomat tarjoavat virkistystä, elämyksiä ja voimavaroja arkeen.

Diakonissalaitos Vamos / Taloustaitohanke

Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke järjestää maksuttomia taloustaitovalmennuksia nuorten ryhmille ja yksittäisille nuorille sekä tuottaa materiaalia taloustaito-opetukseen liittyen.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat on akavalainen ammattijärjestö, joka valvoo järjestö- ja nuorisotyön sekä liikunnan asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä alojen korkeakouluopiskelijoiden etuja työmarkkinoilla.

JHL

Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto on Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliitto.
JHL on ammattiliitto, jonka tehtävänä on parantaa ja puolustaa jäsentensä työehtoja, muuttaa työelämää positiiviseen suuntaan sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. JHL edustaa monia ammattialoja, kuten nuoriso-, sivistys- ja sotealojen ammatit.

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Humakin missiona on rakentaa yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja kumppaneiden kanssa inhimillistä yksilön ja yhteisöjen tarpeet huomioivaa maailmaa. Humak tarjoaa opiskelijoilleen koulutuksen, jossa he kehittyvät rakentavan kriittisiksi osaajiksi. Kumppaneillemme tarjoamme luotettavan partnerin osaamisen ja toimialojen kehittämiseen.

Ennakoiva talousneuvonta

Ulosottolaitoksen ja oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan yhteinen toiminto Ennakoiva talousneuvonta on mukana edesauttamassa jokaisen mahdollisuutta kuulua johonkin. Talousneuvola on valtakunnallinen kansalaisille suunnattu palvelu, jota Ennakoiva talousneuvonta tuottaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Talousneuvolassa voit saada neuvoja ja pohtia arjen raha-asioita. Kaikenikäisille tarkoitettu palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.

Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Tietoa syömishäiriöistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä, tukea syömisellä oireileville, heidän läheisilleen ja heitä kohtaaville ammattilaisille sekä rohkeutta haastaa yhteiskuntamme lihavuusfobisia ja syömishäiriömyönteisiä rakenteita.

Suomen nuorisokeskukset

Maksuttomaan Nuotta-valmennukseen voivat osallistua kaikki 14-29-vuotiaat sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevat etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen asiakkaat. Nuotta on nuorisokeskusten kehittämä ja tuottama maksuton palvelu, jota et löydä mistään muualta.

PAIKKO

PAIKKO opinnollistamisen työkalut tarjoavat käyttäjilleen sujuvan tavan tunnistaa oppimisympäristöjä ja osaamista. Verkossa toimivat palvelut soveltuvat kaikille ohjatuille toiminnoille, joissa halutaan tunnistaa osaamista ja opinnollistaa toimintoja. PAIKKOn koti on työpajatoiminnassa ja työllisyyden kentällä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry