Rinnakkaiseminaarit

Tiistai 28.3.

Digitaalista yhteisöllisyyttä 

 • Marcus Lundqvist, suunnittelija, Verke 

Yhä useampi nuori ja nuori aikuinen muodostaa ystävyys- ja parisuhteita digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. Digitaaliset yhteisöt tarjoavat vertaistukea, auttavat rakentamaan identiteettiä, vahvistavat itsetuntoa ja tarjoavat hyväksynnän kokemuksia. Miten voimme tukea nuorta saamaan se kaikki hyvä, mitä näistä yhteisöistä on tarjolla? Kuinka huomioimme, että osa yhteisöistä taas voi olla esimerkiksi informaatiovaikuttamiseen synnytettyjä? Työpajassa käymme läpi, mitä meidän nuorisoalalla työtä tekevien tulisi tietää yhteisöistä, yhteisöllisyydestä ja ihmissuhteista digitaalisilla alustoilla. Pohdimme, onko “digiyhteisöllisyys” muun elämän ihmissuhteita rikastuttava tai köyhdyttävä asia. Työpajan aikana kuulemme tarinoita siitä, mikä merkitys ja vaikutus verkkoyhteisöillä voi olla yksilön elämään. 

Sote tuli – missä mennään? 

 • Herttaliisa Tuure  
 • Reetta Pietikäinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta 

Hyvinvointialueet aloittavat tammikuussa toimintansa ja sote-uudistus on edennyt toimeenpanovaiheeseen. Missä mennään? Millaisia kokemuksia työpajakentältä on saatu? Miten eri mallit toimivat käytännössä? Entä miten uudistus on vaikuttanut etsivään nuorisotyöhön? Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan! Alustajina Inton toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure ja vaikuttamistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen. Lisäksi mukana caseja etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta. 

Kuinka kohdata kiusattu, millä keinoilla rankoista kokemuksista eteenpäin? 

 • Seidi Koivusalo, kokemusasiantuntija 
 • Siiri Kivinen, Parik-säätiö (VISA-Voimaa uusista kokemuksista -hanke) 
 • Kalle Nokkala, Parik-säätiö (VISA-Voimaa uusista kokemuksista -hanke) 

Oletko koskaan miettinyt, miten kohtaisit paremmin kiusaamista kokeneen ihmisen? Kuinka voisit mahdollistaa uusia ajattelu- ja toimintamalleja kiusaamisen luomien esteiden ylittämiseksi? Entä miten toiminnalliset keinot onnistuvat kiusaamista kokeneiden ryhmätoiminnassa? 

Koulu-, some- ja työpaikkakiusaaminen jättää jäljet, jotka näkyvät vielä vuosienkin jälkeen ihmisessä. Sosiaalinen media tuo kiusaamisen kotiin asti: kiusaajat tulevat viereen nukkumaan ja sohvalle syliin. Ne ovat läsnä arjessa, työ- ja kouluelämään hakeutumisessa, sekä vaikuttavat siellä pysymiseen ja pärjäämiseen. 

Rinnakkaisseminaarissa kuulemme kokemuspuheenvuoron kiusatuksi tulemisesta somevaikuttaja Seidi Koivusalolta – Seidi kertoo tarinan siitä, kuinka sosiaalisesta lapsesta tuli esiintymiskammoinen, ujo nuori. Kokemus kertoo myös sen, miten tuosta nuoresta tuli somevaikuttaja, muusikko, puhuja sekä vapaaehtoinen koulukiusaamisen vastaiseen työhön. 

Parik-säätiön VISA-Voimaa uusista kokemuksista -hankkeen työntekijät puolestaan jakavat käytännönläheisiä eväitä siihen, miten ammattilaisena voit paremmin tunnistaa, ymmärtää ja purkaa kiusaamiskokemusten vaikutuksia ja sen aiheuttamia esteitä työllistymiselle tai koulutukseen hakeutumiselle. Osallistumalla seminaariin saat vinkkejä itsellesi parempaan kohtaamiseen! 

Tehoviisikko – palvelumuotoilun parhaat menetelmät työpajatoiminnan kehittämiseen

 • Essi Kuure, TaT, Palvelumuotoilu Palo Oy 

Pohditko miten parantaa työpajatoimintaa osallistavasti, ketterästi ja samalla toisistaan oppien? Haluaisitko kokeilla uusia menetelmiä, mutta tuntuu ettei siihen ole koskaan aikaa?

Tämä rinnakkaisseminaari tutustuttaa osallistujat palvelumuotoilun ajattelumallin sekä kehittämisprosessin pääpiirteisiin esimerkkien kautta. Keskitymme erityisesti palvelumuotoilun käytännön työkaluihin, jotka sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin työpajatoiminnan kehittämisessä. Lyhyen aiheen esittelyn jälkeen siirrytään toiminnallisiin kokeiluihin, joissa osallistujat pääsevät pienryhmissä tutustumaan palvelumuotoilun menetelmään, kokeilemaan sitä ja jakamaan oppikokemukset muille osallistujille. Jokainen osallistuja kokeilee yhtä menetelmää ja kuulee kokemukset ja opit neljästä muusta. Seminaarin ideana on antaa ammattilaisille eväitä työpajatoiminnan asiakas- ja henkilöstölähtöiseen kehittämiseen ja muutenkin inspiroida palvelumuotoilun ajattelumallin hyödyntämiseen omassa työssään.

Maksimiosallistujamäärä on 50hlöä.

Materiaalien käyttö päihteiden puheeksioton tukena  

 • Mika Piipponen, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, EHYT ry 

Henkilökohtaisten ja haastavien asioiden puheeksi ottaminen on osa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan arkea. Päihteiden käyttöön liittyvän huolen puheeksi ottaminen on tärkeää, vaikka varmuutta päihteidenkäytöstä ei olisikaan. Keskustelun avaaminen huolesta voi olla helpompaa, jos työntekijä on jo etukäteen perehtynyt materiaaleihin ja menetelmiin, joiden avulla keskustelua voi luontevasti käydä. 

Tule mukaan työpajaan, jossa käymme läpi materiaaleja, joiden avulla voimme edistää puheeksiottotilanteissa keskustelun etenemistä. Tutustumme erilaisiin päihteitä ja pelaamista käsitteleviin kysely- ja arviointimateriaaleihin (mm. AUDIT- ja DUDIT-testit, CAST –seulontatesti kannabiksen käytön riskitason arviointiin, SOGS-S –rahapelitesti). Työpajan alussa virittäydytään aiheeseen päihteidenkäyttöön liittyvän ajankohtaiskatsauksen kautta. 

Keskiviikko 29.3.

Munakoisokuvia ja omia rajoja – Nuorten Exit ja Sua varten somessa

 • Jenni Suhonen, hanketyöntekijä, Sua varten somessa 
 • Netta Puustinen, suunnittelija, Nuorten Exit 

Mitä tarkoittaa sokerideittailu? Kuinka yleisiä dickpicit ovat? Mitä tehdä jos nuori kertoo kohdanneensa häirintää? Tule kuulemaan näistä ja muista ajankohtaisista ilmiöistä Sua varten somessa -hankkeen ja Nuorten Exitin luennolle. Saat tietoa, vinkkejä ja toimintaohjeita ilmiöiden kohtaamiseen omassa työssäsi. 

Mikä neuvoksi, kun talous sakkaa… 

 • Miia Meling, ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija 
 • Jaana Vartia, talous- ja velkaneuvoja 

Ennakoiva talousneuvonta tarjoaa työkaluja. Kun talous on solmussa, miten edetä? 

Ulosoton ja talous- ja velkaneuvonnan yhteistyöllä keinoja ja työvälineitä talousosaamiseen. 

Tule kuulolle ja keskustelemaan, seminaarista saat työkaluja ja rohkeutta mm. 

 • Ottaa puheeksi raha-asiat ja velkaantuminen 
 • Tunnistat taloudenhallinnan vaikeudet ja riskit 
 • Tiedätkö mistä velkaantumiseen ja ulosoton kysymyksiin löytyy apu 
 • Ulosoton ja talous- ja velkaneuvonnan palvelut 

”Tää vois olla kokeilemisen arvoista!” 

 • Emmi Paananen 
 • Miikka Piiroinen  
 • Katja Uustalo, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta 

Mikä on etsivässä nuorisotyössä kokeilemisen arvoista ja mikä nyt ei ainakaan toimi? 

Rinnakkaisseminaarissa perehdytään kolmeen etsivän nuorisotyön kannalta nyt puhuttelevaan menetelmään: ryhmätoimintaan, jalkautumiseen ja työparityöhön. Tiedämme kentällä olevan näistä jo paljon näkemystä ja kokemusta. Seminaarityöskentely koostuu teoriapitoisista katsauksista, etsivien videopuheenvuoroista ja yhteisistä pienryhmäkeskusteluista. Etsimme yhdessä vastauksia siihen, millä tavoin jossain on saavutettu voittoja ja missä on menty mönkään. Suhtaudumme teemoihin samaan aikaan sekä uteliaan avoimesti että rohkean kriittisesti. Työpajan osallistujalta odotetaan halua heittäytyä keskusteluun ja jakaa ajatuksiaan tai kokemuksiaan.  

Osallistujat saavat sessiosta työnsä kehittämiseen hyödyllistä tietoa, energisiä sysäyksiä, ideoita ja käytännössä koeteltuja vinkkejä. Työpaja auttaa jokaista etsivää muodostamaan näkemyksen oman työnsä vahvuuksista ja havaitsemaan kehittämistarpeita. 

Mielenterveyttä luonteenvahvuuksista 

 • Katri Peräaho, asiantuntija, MIELI ry 

Tiesitkö, että mitä vahvempi kokemus nuorella on nähdyksi tulemisesta luonteenvahvuuksien kautta, sitä vahvempi on myös hänen mielenterveytensä? Työpajassa sukelletaan luonteenvahvuuksien pariin lyhyen teoria-alustuksen ja konkreettisen työskentelyn kautta. Luonteenvahvuuksia tarkastellaan sekä nuoren kannalta, että peilaten omaan (työ)hyvinvointiin. Työskentelyn pohjana toimii etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tarpeiden pohjalta kehitetty, yksilö- ja ryhmätoimintaan sopiva Vahvuuspakka-työväline. 

Miksi ja miten tehdä viestintää kentän ammattilaisena?  

 • Herttaliisa Tuure  
 • Saana Koukku, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta 

Kaipaatko tukea tai inspiraatiota viestintään omassa työssäsi? Mietityttääkö somesisällöt, kohderyhmät ja kanavat? Mistä viestinnän suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle ja miksi? Entä mitä on vaikuttavuusviestintä ja miksi siitä kannattaa viestiä?  

Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta viestiminen tekee näkyväksi etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tarvetta ja merkitystä, ja auttaa sanoittamaan omaa asiantuntijuuttasi. Viestinnän rinnakkaisseminaarissa saat tukea ja työkaluja perusviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen omassa työssäsi. 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry