Rinnakkaiseminaarit

Keskiviikko 6.4.

TikTok-sossut ja Silja Kosola 

Lastensuojelusta ja lasten oikeuksista tiktokkaavat, TikTok-sossuina tunnetut sosiaalityöntekijät Maija Haapala (YTM, tohtoriopiskelija) ja Camilla Jokela (KM) haluavat TikTok-videoillaan lisätä lasten ja nuorten tietoutta omista oikeuksistaan, vähentää lastensuojeluun liittyvää stigmaa sekä tuoda esille kaikkea sitä, mitä lasten suojeluun liittyy. Vaikuttavalla ja innostavalla työllään he toivovat kannustavansa myös muita ammattilaisia toimimaan siellä, missä lapset ja nuoret ovat.

Silja Kosola on nuorisolääkäri ja tutkija (lääketieteen tohtori ja nuorisolääketieteen dosentti), joka syttyy nuorten kohtaamisista ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Silja haaveilee sotesta, jossa palveluita tarjotaan tarpeen mukaan ja jossa suoritteiden sijasta seurataan todellisia muutoksia nuorten hyvinvoinnissa ja terveydessä. Seminaarin sisältö tarkentuu myöhemmässä vaiheessa.

Pelimaailmoihin eksyneet 

Missä pelimaailmoissa nuoret pyörivät koneella istuessaan? Mitä käyttäytymiskulttuureja ja sanomattomia sääntöjä eri peliyhteisöt kätkevät sisälleensä? Onko nuorisotyöllä jalansijaa pelimaailmojen sisällä? Helsinkiläiset etsivät nuorisotyöntekijät Janne Laaksonen ja Toni Hatakka etsivät näihin kysymyksiin vastauksia elokuussa 2021 käynnistyneessä Pelietsivä-hankkeessa. Seminaarissa käydään lävitse havaintoja ja arvioita pelaamisesta etsivän nuorisotyöntekijän työkaluna.

Taideperustaisia menetelmiä osaamisen tunnistamiseksi 

Kokemuksellinen työpaja sisältää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn käytettäviä harjoitteita. Työpajassa jaetaan harjoitteen synnyttämiä kokemuksia pareittain ja ryhmässä. Taideperustaiset menetelmät sisältävät kehollisia, kuvallisia, teatteri- ja sanataideharjoitteita. Osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta taiteesta.  

Tavoitteena on taideperustaisten harjoitteiden lisäksi saada kontaktia omaan luovuuteen sekä oman kokemuksen merkityksellisyyden tunnistamiseen. Kokemusten jakaminen pareittain ja ryhmässä antaa tietoa toisen kokemuksesta. Tätä tietoa voi hyödyntää ohjatessaan tai käyttäessään yksilötyössä taideperustaisia harjoitteita. Taideperustaisten harjoitteiden kautta avautuu yhteinen tutkiva tila, joka toisaalta suojaa psyykettä ja toisaalta antaa mahdollisuuden oman sisäisen maailman tutkimiseen ja jakamiseen. Max 30 osallistujaa.

Työpajan vetää Ursula Hallas (TeM). Lue lisää verkkosivuilta: www.ursulahallas.com

Green Care ja eläinavusteisuus nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa 

Seminaarissa Maarit Aho, järjestöasiantuntija Green Care Finland ry:stä avaa, mitä Green Care on ja mitä mahdollisuuksia ja työvälineitä luontoperustainen toimintamalli tarjoaa nuorisotyöhön. Tapaat myös kaksi koulutettua koira-nuorisotyöntekijä työparia. Esittelyjen aikana saat tietoa, mitä sinun on hyvä tietää, jos haluat työssäsi hyödyntää eläinavusteisuutta. Samalla pääset näkemään ja kokemaan koira-avusteista työskentelyä. Max 50 osallistujaa.

Asiantuntijoina: Anna Rimppi, työvalmentaja (eat), KTM, eläintenkouluttaja (at) ja eläinavusteinen valmentaja sekä espanjanvesikoirat EI-NO ja Rauli. Anna toimii Jyväskylässä Green Care -keskus Könkkölä ry:n Green Care -toiminnankehittäjänä ja työvalmentajana kuntouttavan työtoiminnan työpajoilla. Könkkölässä Annan kanssa työskentelee monia eläinlajeja mm. lampaita, kaneja, kanoja sekä Annan koirat EI-NO ja Rauli. Eläinavusteisuudella on iso rooli Annan työssä työpajojen sisällön tuottamisessa ja opinnollistamisessa. 

Mari Anttila, toimintaterapeutti (amk) ja labbis Zelma / auspai Halla. Mari työskentelee Kuusamossa Ronivaaran kuntouttavassa maatilaympäristössä ensisijaisesti sosiaalisen kuntoutuksen ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten parissa. Eläin- ja luontoavusteisuus on Marin työskentelyssä vahvasti läsnä. Ronivaarassa Marin työparina nähdään usein joku hänen neljästä kuntoutuskoirastaan tai joku tilan vaativaan vuorovaikutustyöhön koulutetuista hevosista. 

Lue lisää Green Caren toiminnasta verkkosivuilta: www.gcfinland.fi

Hur kan vi bemöta ungas ensamhet? 

Ensamhet är ett ämne som de flesta helst undviker att tala om, ändå är det något som alla upplever någon gång under sitt liv. Under Coronapandemin har exempelvis var tredje person i Finland upplevt ensamhet. Den ofrivilliga ensamheten kan se ut på olika sätt men den är aldrig ett eget val. Tillsammans med Heidi Östling, sakkunnig i ensamhetsarbete vid HelsingforsMission, utforskar vi hur ensamheten märks i det dagliga arbetet med unga. Under workshopen får du verktyg för hur du kan börja prata om och bemöta ensamhet hos unga. 

Torstai 7.4.

Sami Kieksi

Palkittu suomalainen tuottaja, ohjaaja, käsikirjoittaja ja yrittäjä. Kieksi on käsitellyt työssään yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä kiusaamista sen eri muodoissa. Hän ohjasi ja tuotti Some Deep Story -nimellä kulkevan televisiosarjan, joka julkaistiin elokuussa 2016 Yle Areenassa ja esitettiin loka–marraskuussa Yle TV2 -kanavalla. Sarjan neljäs tuotantokausi käsitteli köyhyysrajan alapuolella elävien suomalaisten elämää. Maaliskuussa 2020 julkaistiin Yle Areenassa Kieksin ohjaama dokumenttisarja Logged In, joka kertoo viidestä nuoresta miehestä ja heidän arjestaan, josta pelimaailma tarjoaa pakopaikan. Seminaarin sisältö tarkentuu myöhemmässä vaiheessa.

Piilossa, mutta löydettävissä

Voiko teknologia auttaa meitä yksinäisyyden tai syrjäytymisen havaitsemisessa tai ehkäisyssä? Matkapuhelinten sijaintitietojen perusteella analysoidaaan jo nyt ihmisvirtojen liikkumista kaupungissa tai liikepaikoilla. Anonyymia dataa hyödynnetään liiketoiminnassa. Miten tällainen data voisi palvella etsivässä nuorisotyötä? Sijaintitietojen perusteella voimme selvittää missä osassa kuntaa on vaikka paljon nuoria, jotka eivät poistu kotoaan päiväkausiin. Ovatko nämä nuoret yksinäisiä ja mitkä heidän motiivinsa kotoa poistumattomuudelle on? Ulkopuolisen silmin heidän elämänsä saattaa vaikuttaa hyvinkin yksinäiseltä. Ovatko he todellisuudessa yksin tai syrjäytyneitä vai ovatko he sitä vain meidän silmissä? 

Heille verkko saattaa olla ainut ympäristö, missä he saavat tunnustusta omasta osaamisestaan. Heillä voi olla tärkeä heimo erilaisissa verkon ympäristöissä ja palveluissa. Onko mahdollista auttaa heitä kokemaan samaa arvostusta myös kodin ja verkon ulkopuolella. Ja miten me voimme auttaa näitä nuoria löytämään omat kykynsä ja taitonsa? Miten kääntää usein negatiivisena nähtävät asiat positiivisiksi voimavaroiksi? Millaista osaamista on esimerkiksi paljon pelaavalla nuorella tai aktiivisella irkkaajalla?

Seminaarin vetää Marcus Lundqvist Verkestä. Marcuksen osaamiseen kuuluvat sosiaalisen median palvelut sekä digitaalisen nuorisotyön teknologinen puoli. Lisäksi hän innostuu kaikenlaisesta uudesta ja ihmeellisestä.

Taivaalta tähden valitsen ja sitä seurailen

Laatutyö on mukana jokapäiväisessä arjessa kompassina, joka ohjaa toimintaa. Se on vietävissä jokaiseen organisaatioon. Laadukas työ ja toiminnan vaikutukset on pystyttävä osoittamaan ja viestimään selkeämmin. Rinnakkaisseminaari tarjoaa oivalluksia ja työkaluja esihenkilöille laatutyön kehittämiseen. Seminaarin vetävät Herttaliisa Tuure ja Anne Välimaa Intosta.

Elämä pelissä. Rahapelihaittojen ehkäisy ja tunnistaminen asiakastyössä. 

Seminaarissa pureudutaan rahapelaamiseen ilmiönä ja rahapelaamisen puheeksiottoon, riskitason ja ongelmapelaamisen tunnistamiseen sekä keskustellaan asiakastyöstä nousseista kokemuksista. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n asiantuntijat Eija Pietilä ja Teresa Tenkanen esittelevät seminaarissa rahapelaamisen uusimpia tuulia sekä puheeksiottoon kehitettyjä työkaluja. Hoitotyön näkökulmaa seminaarissa avaa päihde- ja pelityön ammattilainen Leena Taavila 

Tämän seminaarikokonaisuuden tarjoaa Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry