Rinnakkaiseminaarit

Keskiviikko 6.4.

TikTok-sossut ja Silja Kosola (päälava)

TikTok-sossut Maija Haapala ja Camilla Jokela sekä nuorisolääkäri Silja Kosola johdattelevat seminaarissa nuorten ajankohtaisten ilmiöiden ääreen niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmista. Puheenvuoro pyrkii haastamaan ajattelemaan, kuvittelemaan ja toimimaan yhteisesti sellaisen tulevaisuuden puolesta, jossa kaikki nuoret voivat hyvin

Pelimaailmoihin eksyneet (270A tila)

Missä pelimaailmoissa nuoret pyörivät koneella istuessaan? Mitä käyttäytymiskulttuureja ja sanomattomia sääntöjä eri peliyhteisöt kätkevät sisälleensä? Onko nuorisotyöllä jalansijaa pelimaailmojen sisällä? Helsinkiläiset etsivät nuorisotyöntekijät PrinssiAatami ja Beku etsivät näihin kysymyksiin vastauksia elokuussa 2021 käynnistyneessä Pelietsivä-hankkeessa. Seminaarissa käydään lävitse havaintoja ja arvioita pelaamisesta etsivän nuorisotyöntekijän työkaluna.

Itsetuntemuksen vahvistaminen taidelähtöisillä menetelmillä (140A tila)

Kokemuksellisen työpajan tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta hyödyntämällä luovia menetelmiä. Itsetuntemus lisää tietoisuutta siitä mitä jo itsellä on kuin myös niitä kykyjä tai ominaisuuksia joita haluaisi itsessään vahvistaa. Taideperustaiset menetelmät sisältävät kehollisuutta, kuvallisia harjoitteita ja kirjoittamista. Harjoitteita voi soveltaa sekä yksilöllisessä että ryhmämuotoisessa toiminnassa nuorten kanssa. Max 30 osallistujaa.

Työpajan vetää Ursula Hallas (TeM). Lue lisää verkkosivuilta: www.ursulahallas.com

Green Care ja eläinavusteisuus nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa (141A tila)

Seminaarissa Maarit Aho, järjestöasiantuntija Green Care Finland ry:stä avaa, mitä Green Care on ja mitä mahdollisuuksia ja työvälineitä luontoperustainen toimintamalli tarjoaa nuorisotyöhön. Tapaat myös koulutetun koira-nuorisotyöntekijän. Esittelyjen aikana saat tietoa, mitä sinun on hyvä tietää, jos haluat työssäsi hyödyntää eläinavusteisuutta. Samalla pääset näkemään ja kokemaan koira-avusteista työskentelyä. Max 50 osallistujaa.

Asiantuntijana: 

Anna Rimppi, työvalmentaja (eat), KTM, eläintenkouluttaja (at) ja eläinavusteinen valmentaja sekä espanjanvesikoirat EI-NO ja Rauli. Anna toimii Jyväskylässä Green Care -keskus Könkkölä ry:n Green Care -toiminnankehittäjänä ja työvalmentajana kuntouttavan työtoiminnan työpajoilla. Könkkölässä Annan kanssa työskentelee monia eläinlajeja mm. lampaita, kaneja, kanoja sekä Annan koirat EI-NO ja Rauli. Eläinavusteisuudella on iso rooli Annan työssä työpajojen sisällön tuottamisessa ja opinnollistamisessa. 

Lue lisää Green Caren toiminnasta verkkosivuilta: www.gcfinland.fi

Hur kan vi bemöta ungas ensamhet? (70A tila)

Ensamhet är ett ämne som de flesta helst undviker att tala om, ändå är det något som alla upplever någon gång under sitt liv. Under Coronapandemin har exempelvis var tredje person i Finland upplevt ensamhet. Den ofrivilliga ensamheten kan se ut på olika sätt men den är aldrig ett eget val. Tillsammans med Heidi Östling, sakkunnig i ensamhetsarbete vid HelsingforsMission, utforskar vi hur ensamheten märks i det dagliga arbetet med unga. Under workshopen får du verktyg för hur du kan börja prata om och bemöta ensamhet hos unga.

Häpeä ja syyllisyys – kehityksellinen ja hoidollinen näkökulma (etäseminaari, Zoom)

Seminaarin tavoitteita ovat:

– Ymmärrys häpeän luonteesta, merkityksestä ja vaikutuksista tunteena suhteessa itseen (mm. häpeäreaktiot)
– Ymmärrys häpeän luonteesta, merkityksestä ja vaikutuksista tunteena suhteessa muihin (mm. evolutiivinen näkökulma häpeästä moraalisena tunteena)
– Ymmärrys häpeältä suojautumisen keinoista ja niiden vaikutuksista ihmisen käyttäytymiseen
– Ymmärrys epätarkoituksenmukaisen häpeän hoitamisesta ja sen keinoista
– Ymmärrys auttajan oman häpeän kokemisesta ja sen merkityksestä auttamistyöhön ja vuorovaikutukseen

Seminariin vetää psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviita. Hän on kirjoittanut kirjan Häpeän hoito, Duodecim 2020.

Torstai 7.4.

Dokumentaristi Sami Kieksi (päälava)

Palkittu dokumentaristi Sami Kieksi pohtii voiko dokumentin tekoprosessi toimia nuoren sosiaalisessa vahvistamisessa? Miten luottamus rakennetaan ohjaajan ja päähenkilöiden välille? Millaisia asioita täytyy ottaa huomioon, kun käsitellään eettisesti herkkiä aiheita ja kohdataan erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä? Onko dokumentin tekijän mahdollista hyödyntää työssään omakohtaisia kokemuksia ja omaa elämäntarinaa ammatillisena välineenä? Median tulisi olla moniäänistä, mutta kuuluuko kaikkien ääni?

Seminaarin vetää ohjaajana, käsikirjoittajana ja tuottajana ansioitunut Sami Kieksi. Dokumenteissaan Kieksi on onnistunut vuosien varrella käsittelemään ansiokkaasti ja kiinnostavasti yhteiskunnallisia aiheita. Hänen ohjaama Logged In -palkittiin Kultainen Venla 2020 -gaalassa parhaana uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmana sekä parhaana uutena ohjelmana. Syyskuussa 2021 Kieksi sai Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.

Seminaarin lopuksi Kieksi haastattelee huippusuositun Logged In -dokumenttisarjan päähenkilöä Juho Puustista. Juho kertoo omin sanoin, kuinka hän päätyi mukaan dokumenttiin, ja millä tavalla se muutti hänen elämäänsä. Yleisökysymyksille on varattu aikaa.

Piilossa, mutta löydettävissä (270A tila)

Voiko teknologia auttaa meitä yksinäisyyden tai syrjäytymisen havaitsemisessa tai ehkäisyssä? Matkapuhelinten sijaintitietojen perusteella analysoidaaan jo nyt ihmisvirtojen liikkumista kaupungissa tai liikepaikoilla. Anonyymia dataa hyödynnetään liiketoiminnassa. Miten tällainen data voisi palvella etsivässä nuorisotyötä? Sijaintitietojen perusteella voimme selvittää missä osassa kuntaa on vaikka paljon nuoria, jotka eivät poistu kotoaan päiväkausiin. Ovatko nämä nuoret yksinäisiä ja mitkä heidän motiivinsa kotoa poistumattomuudelle on? Ulkopuolisen silmin heidän elämänsä saattaa vaikuttaa hyvinkin yksinäiseltä. Ovatko he todellisuudessa yksin tai syrjäytyneitä vai ovatko he sitä vain meidän silmissä? 

Heille verkko saattaa olla ainut ympäristö, missä he saavat tunnustusta omasta osaamisestaan. Heillä voi olla tärkeä heimo erilaisissa verkon ympäristöissä ja palveluissa. Onko mahdollista auttaa heitä kokemaan samaa arvostusta myös kodin ja verkon ulkopuolella. Ja miten me voimme auttaa näitä nuoria löytämään omat kykynsä ja taitonsa? Miten kääntää usein negatiivisena nähtävät asiat positiivisiksi voimavaroiksi? Millaista osaamista on esimerkiksi paljon pelaavalla nuorella tai aktiivisella irkkaajalla?

Seminaarin vetää Marcus Lundqvist Verkestä. Marcuksen osaamiseen kuuluvat sosiaalisen median palvelut sekä digitaalisen nuorisotyön teknologinen puoli. Lisäksi hän innostuu kaikenlaisesta uudesta ja ihmeellisestä.

Taivaalta tähden valitsen ja sitä seurailen (140A tila)

Laatutyö on mukana jokapäiväisessä arjessa kompassina, joka ohjaa toimintaa. Se on vietävissä jokaiseen organisaatioon. Laadukas työ ja toiminnan vaikutukset on pystyttävä osoittamaan ja viestimään selkeämmin. Rinnakkaisseminaari tarjoaa oivalluksia ja työkaluja esihenkilöille laatutyön kehittämiseen. Seminaarin vetävät Herttaliisa Tuure ja Tarja-Liisa Riipinen Intosta.

Elämä pelissä. Rahapelihaittojen ehkäisy ja tunnistaminen asiakastyössä (141A tila)

Seminaarissa pureudutaan rahapelaamiseen ilmiönä ja rahapelaamisen puheeksiottoon, riskitason ja ongelmapelaamisen tunnistamiseen sekä keskustellaan asiakastyöstä nousseista kokemuksista. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n asiantuntijat Eija Pietilä ja Teresa Tenkanen esittelevät seminaarissa rahapelaamisen uusimpia tuulia sekä puheeksiottoon kehitettyjä työkaluja. Hoitotyön näkökulmaa seminaarissa avaa päihde- ja pelityön ammattilainen Leena Taavila.

Tämän seminaarikokonaisuuden tarjoaa Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry