Tulosta sivu

Aineistot

Täältä löydät

  • Inton (ja TPY:n) julkaisut
  • OKM:n valtakunnalliset etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan sekä nuorten palvelu- ja ohjausverkostoa koskevat tilastot.
  • Hankkeissa ja muualla tuotettuja työkaluja ja lomakkeita valmennuksen tueksi.
  • Koulutusten materiaaleja sekä seminaareissa ja tapahtumissa pidettyjä puheenvuoroja.